Gezegende kerstdagen!

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Gods Great Reset
read more

Gods Great Reset

Al vaker schreef ik stukjes over verdeeldheid. Vaak over kerkelijke verdeeldheid. Ik trek dat slecht, omdat we als Christenen daarbij dan voorbijgaan aan de wens van Jezus zelf. Het feit dat er verschillende stromingen zijn is in zichzelf niet erg, maar het niet accepteren en respecteren van een andere visie geeft zo vaak enorme verwijdering en afwijzing.

Ook de verdeeldheid als het gaat om het coronabeleid gaat de Christenen niet voorbij. De discussie over wel of niet vaccineren, over het beleid van de overheid en het al dan niet toepassen van adviezen van die overheid, ook in de kerk, is vaak geen gesprek meer, maar een verhit debat.

Niet zelden meent men zelfs namens God te spreken, want ‘De Heer heeft mij duidelijk gemaakt…’. Dus einde discussie, want God staat aan mijn kant! Of men hoort wat men wil horen en past dat toe op de eigen mening. Een mooi voorbeeld is een gesprek met de Christelijke arts Gor Khatchikyan in het programma Frontberichten. Mensen die sceptisch staan tegenover het vaccin, of helemaal tegen het vaccin zijn, deelden massaal een fragment uit dat programma, waarin Gor zegt dat we er ook met 100% vaccineren niet zijn. Zie je wel! Vaccineren heeft geen zin.