Stem wijzer

Stem wijzer

Maak je geen zorgen. Ik ga je geen stemadvies geven. Je niet proberen over te halen op dezelfde partij te stemmen als waarop ikzelf ga stemmen. Maar ik wil je meenemen in mijn gedachten over gewetensvol stemmen. En de veel gestelde vraag of je als Christen op een seculiere partij kunt stemmen. Het Nederland Dagblad schreef onlangs: “Kerkgaande christenen waaieren uit over het hele politieke spectrum”.

De kernvraag die bij mij speelt bij verkiezingen is de vraag of ik stem voor mezelf (egoïstisch) of denk ik aan de ander (met een woord dat je niet zo vaak hoort; altruïstisch). Wat komt dan het dichtst bij wat Jezus ons leert? De vraag stellen is ‘m beantwoorden.

Hier speelt het geweten een belangrijke rol. Stel jezelf eens voor dat je een gesprekje met Jezus voert over je keuze. Wat zou zijn reactie zijn? Zou het een discussie worden? Bijvoorbeeld over vluchtelingen, of het klimaat? De economie? Of Godsdienstvrijheid?

Weet je wat ik zelf een lastige vraag vind, als het over het landsbestuur gaat? Waarin heeft de staat nu wel en waarin geen (directe) taak of verantwoordelijkheid. Als Jezus ons leert om te doen als de Barmhartige Samaritaan, zegt hij dat niet tegen een politieke partij. Of tegen een regering. Hij zegt dat tegen ons als Christenen samen. Tegen jou als individu. Toch geloof ik dat een Christenpoliticus dit meeneemt in zijn politieke overtuiging en dit dus als vanzelf meekomt in een partijprogramma…

Natuurlijk mag ook eigenbelang wel een rol spelen. Niet voor niets is het belangrijkste gebod wat we als Christenen mee hebben gekregen, “heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”. Je naaste staat daarmee dus op gelijke voet als jij. Maar zeker niet daaronder. Het is niet ‘ik eerst’.

Kom je dan altijd uit bij een Christelijke partij? Dat laat ik aan jou. Maar stem biddend en gewetensvol. Dan is jouw stem altijd een waardevolle stem.

Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.» Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.’ (Matteüs 22: 37-40 BGT)