(Uit)gekozen

(Uit)gekozen

In mijn vorige blog 'Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters' plaatste ik een oproep aan de politiek leiders in Bunschoten-Spakenburg om mij te overtuigen om op hun partij te stemmen. Alle vijf partijen reageerden, dus past het om er nog wat over te schrijven. Maar ik kan er niet omheen eerst iets anders aan te kaarten. Het raakt aan de strekking van mijn blog van 18 februari, met als titel Holle en misleidende theorieën. Dat ging over het misbruiken van Bijbelteksten voor je eigen gelijk.

De overtreffende trap hiervan, maakte de ‘democratisch’ gekozen dictator Poetin. In zijn propagandashow van afgelopen week. Hij misbruikte Johannes 15:13 op zo’n godslasterlijke manier dat ik er de koude rillingen van kreeg. Poetin misbruikte het voor de gevallen militairen aan Russische zijde. Als Poetin er niet bij had gezegd dat het een citaat uit de Bijbel betrof, was het vanuit zijn perspectief nog wel te begrijpen. Maar hij koos er willens en wetens voor om de Bijbel expliciet te benoemen. Lees het in de context en je begrijpt hoe misplaatst het was. Vers 13 is alleen de eerste regel…

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. (Johannes 15: 13-17)

Het valt mij op dat veel (ook Christelijke) critici van het coronabeleid, ook kritisch zijn op de berichtgeving over de oorlog. Vooropgesteld, kritisch zijn is prima! Maar ik zie ook mensen compleet doorslaan. Zelfs tot aan pro Poetin standpunten toe. Komt dit voort uit extreem wantrouwen richting de overheid en de mainstream media? Dat de overtuiging van misleiding zó groot is, dat de berichtgeving rond de oorlog ook wel leugens moeten zijn? Er zijn erbij die een dictator verdedigen terwijl ze het coronabeleid dictatoriaal vonden. Ik krijg er een error van.

Het komt voort uit zwart/wit denken. Natuurlijk zijn er ook in Oekraïne rotte appels. Zoals in elk land en bij elke overheid. Maar niets, maar dan ook niets rechtvaardigt Poetins oorlog. Laat dat toch alsjeblieft tot je doordringen als je kritisch wilt zijn. Het is niet zo dat als er door Oekraïners misdaden worden begaan, Poetin dus automatisch gelijk heeft.

Terug naar de plaatselijke politiek. Het zwart/wit denken is de laatste jaren mede door de pandemie flink toegenomen. Dat zie je soms ook terug in het stemgedrag. Het idee om op een bepaalde partij te stemmen om daarmee vooral tégen de andere partij te stemmen. Bijvoorbeeld niet stemmen op de CU, CDA of VVD, omdat ze er landelijk een potje van zouden hebben gemaakt. Nu valt het in ons dorp nog enigszins mee en is het CDA zelfs een zetel gegroeid. Maar de CU en de VVD moesten beide wel een zetel inleveren. Het is lastig uit te vinden wat de beweegredenen van kiezers precies zijn.

Voor mezelf had ik besloten om de landelijke politiek niet mee te laten wegen. Het gaat in gemeenteraadsverkiezingen over plaatselijke thema’s. De afgelopen vier plaatselijke verkiezingen heb ik steeds afwijkend gestemd van mijn landelijke voorkeur. Mijn stem was geen tegenstem.

De reacties op mijn verzoek in mijn vorige blog waren niet doorslaggevend, maar hebben wel degelijk meegeholpen in mijn keuze. Dank aan de leiders van alle partijen voor de genomen moeite! Nee, ik maak mijn keuze hier niet publiek. Vraag het me persoonlijk en je krijgt antwoord van me.

Nu de formatie. Dat wordt spannend! Of toch niet? Ik wil enkele reacties van fractievoorzitters na de uitslag toch even aan de kaak stellen. Hoe makkelijk er gehint wordt op een doorstart van de huidige coalitie verbaasd me.

Ik neem een voorbeeld. Er is door enkele partijen flink campagne gevoerd op de (flexibele) sluitingstijden voor de horeca. Ik ben voor.  Maar, dit lijkt mij voor de SGP, die daar tegen is, een breekpunt. En ik snap dat vanuit het perspectief van de SGP ook nog wel. Een doorstart van de huidige coalitie betekent waarschijnlijk dat er niet aan de sluitingstijden wordt getornd. Als er dan nu al zo gemakkelijk gehint wordt op een doorstart, vraag ik me af of het een campagnethema was om jonge stemmers te winnen. 

Ik zou wat terughoudendheid op z’n plaats vinden en eerst maar eens op verkenning gaan. Misschien is dat maffe idee van de CU voor een breed raadsakkoord helemaal zo gek nog niet…