(Uit)gekozen

(Uit)gekozen

In mijn vorige blog 'Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters' plaatste ik een oproep aan de politiek leiders in Bunschoten-Spakenburg om mij te overtuigen om op hun partij te stemmen. Alle vijf partijen reageerden, dus past het om er nog wat over te schrijven. Maar ik kan er niet omheen eerst iets anders aan te kaarten. Het raakt aan de strekking van mijn blog van 18 februari, met als titel Holle en misleidende theorieën. Dat ging over het misbruiken van Bijbelteksten voor je eigen gelijk.

De overtreffende trap hiervan, maakte de ‘democratisch’ gekozen dictator Poetin. In zijn propagandashow van afgelopen week. Hij misbruikte Johannes 15:13 op zo’n godslasterlijke manier dat ik er de koude rillingen van kreeg. Poetin misbruikte het voor de gevallen militairen aan Russische zijde. Als Poetin er niet bij had gezegd dat het een citaat uit de Bijbel betrof, was het vanuit zijn perspectief nog wel te begrijpen. Maar hij koos er willens en wetens voor om de Bijbel expliciet te benoemen. Lees het in de context en je begrijpt hoe misplaatst het was. Vers 13 is alleen de eerste regel…

Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters

Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters

Alle lokale partijen hebben inmiddels een reactie gegeven op mijn onderstaande uitdaging, welke ik afgelopen vrijdag dropte. Bedankt dat jullie hiervoor de tijd namen. Het geeft iets weer van gemotiveerdheid voor de plaatselijke politiek en ons mooie dorp! De reacties staan in volgorde van binnenkomst. Je kunt ook direct naar de reactie van de betreffende partij klikken: CAP, CU, VVD, SGP en CDA.

 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot frustratie van veel lokale politici worden deze verkiezingen vaak gekaapt door landelijke thema’s. Enerzijds is het begrijpelijk dat de landelijke politiek in beeld komt, door de bekendheid van landelijke politici kan de verkiezingsuitslag beïnvloed worden. En wie wil er nou niet winnen?

Anderzijds is het de doodsteek. Omdat thema’s die er lokaal toe doen ondersneeuwen. Gemeenteraadverkiezingen gaan namelijk wel ergens over. Dichterbij dan dit komt de democratie niet. Het gaat over jouw gemeente en heeft dus direct invloed op je leefomgeving. Ik zou ervoor willen pleiten dat de landelijke politiek zich een beetje koest houdt in deze verkiezingstijd. Laat het toch vooral over aan de mensen die lokaal een hoofdrol spelen. Overigens heb ik geen bezwaar als een landelijk kopstuk plaatselijk wordt uitgenodigd, mijn kritiek richt zich meer op landelijke politici die bijvoorbeeld op radio of tv in debat gaan in een tijd van gemeenteraadsverkiezingen.