The Passion en Stephen Hawkin

The Passion en Stephen Hawkin

Dit jaar wordt The Passion voor de achtste keer uitgevoerd en uitgezonden. Miljoenen kijkers zien het tweeduizend jaar oude verhaal van Jezus’ laatste uren in een modern jasje. Een mooi evenement! Mede door The Passion weten inmiddels veel meer mensen dan acht jaar geleden dat het Paasverhaal z’n oorsprong niet heeft in een of andere haas en wat verstopte eieren.

Maar hoe zit het nou eigenlijk met die Jezus. Ik bedoel, op een enkele goedgelovige mafkees na, gelooft toch bijna niemand meer dat die man drie dagen na zijn kruisdood weer opstond? Natuurwetenschappelijk is zoiets volstrekt onmogelijk. Onzin dus.

Ik wil je eens vragen met me mee te denken. Ik doel dan op dat stukje van het verhaal na zijn dood. De opstanding… Dat dwaze verhaal. (Het lijkt een lang stuk, maar het kost je maar een paar minuutjes.)

Inderdaad, opstaan uit de dood is natuurwetenschappelijk volstrekte onzin. En dus is het in die zin ook aantoonbaar onmogelijk. Maar als we kijken naar het juridisch-historisch bewijs, wordt het toch een ietwat ander verhaal. Stel dat er tien mensen in een rechtbank een getuigenverklaring afleggen van een gebeurtenis. Een verklaring waarvan ze niet beter worden, niet rijker worden, niet populairder worden. Sterker nog, waarbij ze het risico lopen zelf ter dood gebracht te worden. Wat dan?

Zoiets is er wel gebeurd, tweeduizend jaar geleden. Enkele schrijvers doen verslag van woorden en de daden van Jezus en waren bereid Jezus na te volgen tot in de dood. Tien van de elf overgebleven nabije volgelingen zijn op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Dat heb je toch niet over voor een leugen… Behalve als je integer bent en echt gelooft wat je rondvertelt en opschrijft. Als het niet waar was, waren zij degenen die wel heel bewust logen.

Het leven -en vooral ook het sterven- van veel eerste christenen pleit ook voor Jezus' opstanding. Waarom zouden zovelen bereid zijn alles op te geven hun leven te riskeren als ze er niet volledig van overtuigd waren dat Jezus écht uit de dood was opgestaan? Al deze mensen hadden niets te winnen bij het verspreiden van een onzinverhaal, maar juist alles te verliezen. Hun 'beloning' bestond vrijwel uitsluitend uit vervolging, marteling en de dood. Alles werd in die tijd uit de kast gehaald om de verspreiding van het christendom de kop in te drukken, maar het was tevergeefs. Konden tienduizenden mensen vrijwillig een gruwelijke dood ondergaan vanwege een vaag verzinsel? Je zou een tegenargument kunnen opwerpen. Want, wat doen sommige terroristen uit naam van de Islam? Die geloven ook iets waar ze hun leven (en, erg genoeg, ook dat van anderen) voor willen geven. Hier zijn levensgrote verschillen met de eerste volgelingen van Jezus. Die eerste volgelingen konden zeker weten of het al dan niet waar was. Ik herhaal wat ik eerder schreef; als het niet waar was, waren zij degenen die heel bewust, willens en wetens, logen. En dat is dus juridisch-historisch gezien niet aannemelijk.

Maar de Bijbel is toch een sprookjesboek? De Bijbel voert, als het Jezus’ opstanding betreft, veel getuigen op. Dit is ook juridisch-historisch bewijs. De soldaten die het meemaakten moesten van de geestelijke leiders zwijgen, maar daar blijft het niet bij. Jezus verscheen na zijn opstanding aan zeer veel mensen. Toegegeven, er is discussie over de datering van de evangeliën. Maar ook bij een latere datering van de evangeliën, kan gezegd worden dat de eerste drie evangeliën zijn geschreven toen er nog vele mensen waren die zich de woorden en daden van Jezus hadden kunnen herinneren. Er zullen zeker nog een handjevol mensen in leven zijn geweest toen het vierde evangelie geschreven werd. Er kan dus gezegd worden dat er niet veel tijd ligt tussen de gebeurtenissen zoals beschreven in de evangeliën en het op schrift stellen daarvan. Bovendien blijkt dat de geschreven bronnen niet later dan ergens rond het jaar 60 zijn ontstaan. Van sommigen kan zelfs aangetoond worden dat ze teruggaan op aantekeningen die gemaakt zijn terwijl Jezus bezig was mensen toe te spreken… Juist de tijd van de eerste Christenen staat bekend als een tijd waarin gebeurtenissen heel getrouw werden doorverteld. Dat was juist heel normaal in de Joodse cultuur. Nog even ter vergelijk, biografieën van Alexander de Grote zijn meer dan vierhonderd(!) jaar na zijn dood opgeschreven en toch twijfelt niemand aan de betrouwbaarheid ervan… Als de Bijbel een sprookjesboek is, staat het vol met de meest bizarre, verschillende sprookjes, die op een of andere manier overeenkomstige lijnen vertonen die geen sprookjesverteller ooit heeft verzonnen of opgeschreven.

Misschien denk je nu, ‘het zou best kunnen’. Maar wat moet ik er mee? Nou, als dit verhaal echt waar is, is het de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis! Relevant voor iedereen. Want Jezus heeft iedereen opgeroepen om Hem te volgen. En degenen die Hem volgen opgeroepen om anderen aan te sporen Hem te volgen. Volg je het nog?

Als we het hebben over Jezus, kunnen we kiezen uit vier mogelijkheden. De eerste; Hij is een legende. Maar, er zijn zoveel bronnen dat niemand meer gelooft dat Hij geen historische figuur was. Dus die optie valt al weg. Dan blijven er drie over. Was Jezus krankzinnig en misleidt door Zijn eigen woorden en vervolgens op een trieste manier aan Zijn einde gekomen aan het kruis? Nog twee. Was Hij een leugenaar, een bewuste bedrieger, die de mensen als een soort illusionist heeft bedrogen? Er blijft maar een logische optie over, want als je de evangeliën leest, zie je Jezus doen wat alleen een God kan. Jezus claimde op een eerlijke, rechtvaardige en geloofwaardige manier dat hij God was… En dat het echte geluk en het goede leven bij Hem te vinden is. Dat maakt Hem relevant voor iedereen! Maar hoe zit het dan met alle ellende in de wereld - die ook Christenen over zich heen krijgen? We krijgen geen antwoord op alle vragen. Maar de Bijbel komt wel heel dicht in de buurt van een antwoord.

Daarnaast nog een opmerking over het ‘regeltjes vooroordeel’ wat sommigen (vaak ook nog terecht) over Christenen hebben. Ik raad je aan gewoon open en eerlijk de Bijbel te lezen, er zit namelijk een soort opgaande lijn, een evolutie (oeps, vloeken in de kerk… ) in de Bijbel. Jezus was juist wars van regelzucht. Maar geeft ons wel een bijzondere richtlijn hoe je goed en gelukkig kunt leven. Lees de Bergrede maar eens: https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/5.
Misschien toch maar eens die hele Bijbel doorspitten?

Onlangs overleed Stephen Hawkin. Hij stelde dat het heelal zichzelf uit niets kan vormen en dat spontane schepping(?) er de reden van is ‘dat er iets is en niet niets’ en waarom wij, mensen, bestaan. Zijn conclusie is dat God niet nodig was voor de schepping van het heelal. Omdat hij niet geloofde in iets of iemand die buiten de tijd en de ruimte staat. Hij had een groter geloof dan ik heb…

Oké, maar als God bestaat, is de opstanding van Jezus natuurwetenschappelijk toch nog steeds onmogelijk? Klopt, maar als God bestaat, staat Hij boven de natuurwetten!

Nog wat leestips:
Bewijs Genoeg – Lee Strobel
Jezus, Feit of Fictie – Josh McDowell

Vrolijk Pasen!